LIVING WITH A GREEN HEART

PRIDRUŽENI
PARTNERJI

VODITELSJTVO

Vodenje iz ljubezni, ekosistemsko razmišljanje, razumevanje in udejanjanje poslanstva, odgovornost za 4P (people, planet, purpose, profit) in gradnja na zaupanju temelječih odnosov – to so razsežnosti trajnostnega voditeljstva, ki smo jih strnili v model AEIOU voditeljstva. V njem povezujemo brezčasne modrosti staroselcev s petih celin in sodobna znanja za trajnostno vodenje.

Za model AEIOU voditeljstva smo prejeli zlato priznanje za organizacijsko in družbeno inovacijo. Temelji na sistemskem razmišljanju in dejstvu, da se sistem spremeni, če se spremeni posamezni gradnik sistema. Zato podpira, usmerja in spodbuja spremembe v posamezniku, ker se s tem spreminjajo njegovi odnosi do sebe, do sodelavcev, do izzivov. S tem se spreminjajo timi, oddelki, organizacije, sistemi.

Model je oplemeniten in nadgrajen z zvokom, joga vajami in cvetnimi esencami, ki spodbujajo preobrazbe na različnih nivojih. To vodi k večji stopnji sodelovanja in soustvarjanja blaginje za vse.

V globalni skupnosti AEIOU voditeljev povezujemo vse, ki želijo voditi skladno z načeli aroha, eb, ikigaj, oikos in ubuntu ter s tem v vodenje uvajamo nove pristope, ki so osredinjeni na človeka, poslanstvo, blaginjo in planet.

– Sonja Klopčič, direktorica