Employee wellbeing programs

riko

Janez Škrabec

Vsa srečna podjetja so si podobna, vsako nesrečno pa je nesrečno po svoje; pomenljiva parafraza Tolstojevega začetka Ane Karenine izvrstno pokaže, da si srečna podjetja delijo sorodno poslovno usmeritev, ki v uresničevanju poslovnih ciljev aktivno zasleduje tudi vse tiste vrednote, ki pripomorejo v ustvarjanju trajnostnih sledi v širši družbi. Slogan podjetja Riko “globalni inženiring za srečo ljudi”, ki se v praksi udejanja kot vodilna rdeča nit našega poslanstva, kaže, da se želimo umeščati med vsa tista podjetja, ki se trudijo zagotavljati zadovoljstvo v najširšem pomenu besede vsem svojim deležnikom, v prvi vrsti pa svojim zaposlenim. Kaj nas torej druži z drugimi srečnimi podjetji? Da svoj fokus usmerjamo v ustvarjanje take poslovne kulture,  ki spoštuje integriteto, na piedestal izpostavlja medsebojno odgovornost, obzir in spoštovanje do drugega, nagrajuje timsko delo… V krepitev te pomembne poslovne osi nudi zaposlenim možnosti različnih programov za  profesionalni razvoj in osebno rast, za razvoj socialnih kompetenc ter za krepitev timskega duha, k katerem podjetje stremi. Vsak zaposleni ima možnost aktivnega sooblikovanja delavnih procesov in uporabo vseh tistih orodij po izbiri, ki mu lajšajo delavne procese in izboljšujejo učinkovitost. Zaupamo sodelavcem, da vselej izberejo načine dela, ki odgovarjajo njim samim in so obenem usmerjeni proti skupnemu cilju. Cenimo samoiniciativnost, ustvarjalnost, angažiranost in samostojnost. Ne le odlični delovni pogoji, temveč tudi razpon priložnosti, kjer lahko vsak zaposleni uresniči in obenem razvije svoje talente, lajšajo usmerjenost h skupnemu cilju in obenem osebnem zadoščenju. Aktivno spodbujamo tudi vse tiste vsebine, ki širijo obzorja in negujejo širok pogled na svet (obiski kulturno-umetniških dogodkov), krepijo osebnostne kompetence (šport) ter ustvarjajo tovariški, kolegionalni duh v timu. Prav tako podpiramo usklajevanje zasebnega s poklicnim življenjem.

Stanje zadovoljstva v podjetju ni nekaj vnaprej danega, temveč tisto nekaj, h čemur moramo prispevati, negovati, vzdrževati. In dokler vsak dan po naših poslovnih prostorih odmeva veselje in smeh, se iskri med nami tudi sreča. 

PS: Pri nas napak ne kaznujemo. Včasih jih celo malo spodbujamo, saj so najboljši avans za prihodnji uspeh.