LIVING WITH A GREEN HEART

PARTNERJI

Knauf Insulation

Je največji slovenski proizvajalec izolacijskih materialov in zelenih rešitev za gradbeništvo in zeleno infrastrukturo ter med večjimi slovenskimi izvozniki. Podjetje je s svojo 60-letno tradicijo in hitro rastjo jamstvo za kvaliteto in razvoj. Ponosni so na koncentracijo znanja, izkušenj, visokostrokovni in motiviran kader. Obenem se zavedajo, da so del skupnosti in lokalnega okolja. Svojo vizijo so zato strnili v slogan challenge.create.care., ki sporoča, da njihovo poslanstvo temelji na spodbujanju in iskanju alternativ tradicionalnemu načinu razmišljanja v poslovnem svetu, na podlagi katerih kreirajo inovativne rešitve za prihodnost, v kateri želimo živeti. Ob tem posebno skrb posvečajo ljudem, okolju in družbi nasploh.

K pobudi Living with a green heart pristopajo z inovativnimi rešitvami Urbanscape®, ki je krovno ime za skupino izdelkov, konceptov in sistemov za zagotavljanje zelene urbane infrastrukture, kar v praksi prinaša dodatne vertikalne in horizontalne zelene površine zlasti v urbanih okoljih in prometu. Ponujajo namreč rešitve za zelene strehe, zelene stene in druge urbane zelene otoke. Osnova vsem rešitvam Urbanscape® je visokokakovosten substrat iz mineralne volne kot rastna osnova, ki ji glede na namembnost dodajajo druge sistemske komponente.

Za več informacij si pobliže oglejte njihove konceptne rešitve za zelene strehe, urejanje okolice, zelene stene ali druge zelene rešitve na www.urbanscape-architecture.com in www.knaufinsulation.com

Sophia Academy

Pot Sophia Academy se je začela z iskreno željo ustvarjati pozitivne spremembe v korporativnem svetu. Te na prvo mesto postavljajo posameznika in njegovo dobro počutje v delovnem okolju, v katerem je zaposlen.

Kadar se počutimo dobro, spoštovane in razumljene, smo ljudje najbolj predani in uspešni. Takrat se v celoti zavedamo svojih moči in sposobnosti. Če v svoji delovni sredini uživamo presežno razumevanje in podporo, bomo svoje delo opravljali predano in povezano s cilji podjetja. Taka edinstvena in celostna povezava posameznika s podjetjem prinaša obojestransko zadovoljstvo, dobro počutje in trajno sodelovanje.

Tu se začne skupna zgodba

Sophia Academy prinaša celovit pristop k uresničitvi vseh potencialov, ki jih premore izbrano podjetje. Izhodišče so zaposleni in udejanjenje njihovih najboljših lastnosti. Ko jih Sophia Academy odkrije in prebudi, jih poveže s prenovljeno timsko dinamiko in skupnim utripom podjetja. Skupaj ustvarijo prijaznejše okolje, ki zagotavlja trajnejšo povezanost, tenkočuten posluh za vsakega zaposlenega, plodnejše sodelovanje in boljše poslovne rezultate.

Živimo v negotovem času, ki od vseh nas zahteva nove pristope, odgovornejše odločitve in celovitejše delovanje

Sophia Academy v podjetje lahko prinese vse naštete pristope, ki izhajajo iz znanosti in so praktično preizkušeni in stkani tako s tradicionalnimi zapovedmi kot tudi aktualnimi dognanji. Značilni pristop Sophia Academy izhaja iz razumevanja in prebuditve posameznika ter njegove povezanosti s prijaznejšim delovnim vsakdanom v podjetju. Ustvariti želi globlje razumevanje poslanstva podjetja in povezanosti zaposlenih s prenovljeno skupno potjo in ciljem.

Ne glede na zahtevnejše zunanje dejavnike in nove izzive, ki se rojevajo v negotovem času, v katerem delujemo in živimo.

Riko

Podjetje Riko je eno večjih podjetij za inženiring v Jugovzhodni Evropi. Z visokousposobljenim timom strokovnjakov, celostnim naborom storitev, z zanesljivim konceptom upravljanja in s širokim naborom referenc je v širši regiji prepoznavno kot iskan ponudnik zelenih tehnoloških rešitev. Uveljavilo se je na področju mnogo vrst industrije, na področju prometne, komunalne, okoljevarstvene in energetske infrastrukture ter gradbeništva. Prav na tem področju se z lastnim sistemom lesene gradnje ne zavzema le za vključevanje trajnostnih konceptov v gradbene procese, temveč spodbuja zeleno usmeritev nasploh v bivanjski kulturi. Prav zato se s ponosom pridružuje pobudi Living with a Green Heart.

Rikova lesena prefabricirana gradnja, ki ji zaupajo odgovorni investitorji stanovanjskih in turističnih kompleksov, vrtcev in šol po vsej Evropi, prevzema odgovornost za trajnostni razvoj v prostorskem, ekološkem in socialnem pomenu, obenem pa se obrača k posamezniku z možnostjo zdravega in kakovostnega bivalnega okolja. To dopolnjuje z linijo hiš P.A.T.H. by Starck with Riko, pri kateri visoke bivanjske standarde zagotavlja v partnerstvu s Phillipom Starckom.

Ne le v poslovni dejavnosti, tudi v svojem širšem poslanstvu sledi trajnostni usmeritvi, jo udejanja in spoštuje v vseh pogledih. Filozofija podjetja Riko namreč prisega na živo vključenost pri podpori družbenim, kulturnim in drugim segmentom, pomembnim za celovit razvoj in bogato življenje v vseh razsežnostih. Prav to kaže in obenem zavezuje tudi slogan podjetja Riko – Globalni inženiring za srečo ljudi.

Rikova lesena prefabricirana gradnja, ki ji zaupajo odgovorni investitorji stanovanjskih in turističnih kompleksov, vrtcev in šol po celi Evropi, prevzema odgovornost za trajnostni razvoj v prostorskem, ekološkem in socialnem pomenu, obenem pa se obrača k posamezniku z možnostjo zdravega in kakovostnega bivalnega okolja. To dopolnjuje z linijo hiš P.A.T.H. by Starck with Riko, pri kateri visoke bivanjske standarde zagotavlja v partnerstvu s Phillipom Starckom.

Ne le v poslovni dejavnosti, temveč tudi v svojem širšem poslanstvu zasleduje, aktivira in spoštuje trajnostno usmeritev v vseh ozirih. Filozofija podjetja Riko namreč prisega na živo vključenost pri podpori družbenim, kulturnim in drugim segmentom, pomembnim za celovit razvoj in bogato življenje v vseh ozirih. Prav to kaže in obenem zavezuje tudi slogan podjetja Riko – globalni inženiring za srečo ljudi.