LIVING WITH A GREEN HEART

poziv

“Living with a Green Heart” je iniciativa, ki spodbuja celovit pristop k trajnostnemu razvoju, s posebnim poudarkom na družbeno-socialni trajnostni razvoj pri čemer postavlja ozaveščenega posameznika kot nosilca trajnostne preobrazbe družbe.

Kako se pridružiti utripu Zelenega Srca?

Kako se pridružiti utripu Zelenega Srca?

Podporni član iniciative lahko brezplačno postanete tako, izpolnite kontaktni obrazec, ki ga najdete spodaj, priložite sliko direktorja/lastnika in logotip podjetja/organizacije in na kratko predstavite aktivnosti, ki jo v tem trenutku že izvajate za skrb tako fizičnega kot mentalnega zdravja sodelavcev, za spodbujanje sprejemanja in vključevanja drugačnosti ter opolnomočenja žensk v organizaciji.

Kot podpornik iniciative boste v uporabo prejeli značko Zelenega srca, ki jo lahko nato uporabljate na vseh vaših komunikacijskih kanalih, promocijskih materialih in izdelkih. Istočasno boste vključeni v aktivnosti, ki jih bomo za predstavnike podjetij organizirali v okviru iniciative in bodo spodbujale aktivnosti za družbeno-socialni trajnostni razvoj, kot so:

  •  Skupne predstavitve trajnostnih produktov in storitev podjetij, ki bodo nastala kot posledica “zelenih in srečnih” src sodelavcev na dogodkih v živo in po spletu – začenjši z predstavitvijo na svetovni razstavi EXPO2020 v Dubaju januarja in februarja.
  •  Mesečna predavanja vezana na pozitivno psihologijo na delovnem mestu in kako ustvariti v podjetju okolje, v katerem je možno živeti po načelih pozitivne psihologije.
  •  Izmenjava dobrih praks vezanih na družbeno-socialni trajnostni razvoj, izvajanje projektov opolnomočenja in povečanja zavzetosti zaposlenih ter s tem povezanega dviga produktivnosti zaposlenih in izboljšanja poslovnih rezultatov.
  •  Prvih deset podjetij, ki se nam pridružijo dobi brezplačno audio in video produkcijo podcasta s predstavnikom podjetja;
  •  Platforma za promocija sodelovanja med člani iniciative pri aktivnostih vezanih na spodbujanje celostnega pristopa k trajnostnem razvoju (People, Planet, Profit)

obrazec za pridružitev

Click or drag files to this area to upload. You can upload up to 5 files.
Naloži logotip podjetja/organizacije, sliko direktorja/lastnika in kratko predstavitev aktivnosti, ki jo v tem trenutku že izvajate za skrb tako fizičnega, kot mentalnega zdravja sodelavcev.
VABILO

EXPO 2020 DUBAI

VABILO NA EXPO 2020 Dubai: Spoznajte “Living with a Green Heart” v živo.

Filozofija iniciative že živi na slovenskem paviljonu na EXPO 2020 v Dubaju. V januarju in februarju, bomo s prireditvami “Living with a Green Heart” čim večjemu številu obiskovalcev svetovne razstave približali filozofijo iniciative, jim omogočiti, da tudi sami spoznajo načine ustvarjanja oaz zelenja in dobrega počutja v privatnem in profesionalnem življenju ter jih navdušiti, da začnejo tudi sami živeti v utripu Zelenega srca. 

Kot podporniki iniciative ste toplo vabljeni, da se nam v Dubaju pridružite, oziroma spremljate dogodke na internetni strani iniciative in socialnih medijih