LIVING WITH A GREEN HEART

PRIDRUŽENI
PARTNERJI

BTC

»V družbi BTC že več kot dve desetletji aktivno snujemo trajnostne projekte, s katerimi v okolju puščamo zelen odtis. Z novo strategijo razvoja družbe BTC do leta 2025 uspešno nadaljujemo trajnostno pot in jo nadgrajujemo z usmeritvijo v Družbo BTC 5.0. Ta temelji na večdimenzionalnem razvoju, ki vključuje ljudi in organizacije, s katerimi skupaj rastemo in si delimo skupne vrednote, kot so etično delovanje, spoštovanje okolja, dobrobit človeka in družbe ter inovativnost in napredek. Ker je eden ključnih dejavnikov za dolgoročni uspeh na področju trajnostnega razvoja sodelovanje in odprt dialog z različnimi deležniki, se z veseljem pridružujemo iniciativi Living with a Green Heart. Pod njenim okriljem bomo skupaj razmišljali o novih izzivih in tudi priložnostih, ki jih prinaša trajnostni razvoj. Verjamemo, da bomo v okviru iniciative našli nove navdihe za naš skupni zeleni jutri.«

–  Mag. Damjan Kralj, glavni izvršni direktor družbe BTC