LIVING WITH A GREEN HEART

PRIDRUŽENI
PARTNERJI

aMZS

V družbi AMZS si prizadevamo za holističen pristop k raznolikosti in vključenosti. V središče postavljamo posameznika in se zato ne osredotočamo zgolj na skupine, ampak na talente posameznikov znotraj skupin in njihov osebni prispevek k ekipi.

Ne glede na raznolikosti (starost, spol, veroizpoved, spolno usmerjenost,…) so v AMZS pomembni posamezniki ter njihovi talenti in veščine. Verjamemo, da moramo živeti skladno z našimi pobudami, zato so naša največja prioriteta vsi zaposleni, ki jih vključujemo že v fazo načrtovanja strategije raznolikosti in vključenosti – trenutno se osredotočamo na komunikacijo pomena raznolikosti in vključenosti ter razvoj različnih izobraževanj in delavnic na to temo. Prepričani smo, da nam odprta in transparentna komunikacija omogoča napredek.

Navedenega se lotevamo skozi različne pobude. Med njimi so Razvojni dnevi – izobraževalni program, namenjen razumevanju pomena prilagajanja spremembam. Izvajamo programa internega coachinga in mentorstva, individualna programa za namen spodbujanja osebnostne rasti posameznika. Pomoč psihologinje, ko zaznamo potrebo po poglobljenem pogovoru in psihološki pomoči pri soočanju s težavami. Še ena od iniciativ so Urice za dobro počutje, s katerim predstavljamo tehnike in orodja za dobro počutje posameznika, psihološko varnost in še veliko več. 

– Anisa Faganelj, Vodja AMZS akademije in kadrovska managerka leta 2021