LIVING WITH A GREEN HEART

PRIDRUŽENI
PARTNERJI

cER

Smo prvo in največje partnerstvo za trajnostno gospodarstvo v Sloveniji.

Podnebno nevtralno in krožno gospodarstvo je edina možna prihodnost in največji projekt naše družbe. Vsaka naša aktivnost mora zmanjševati porabo naravnih virov, emisij in odpadkov ter mora biti bolj energetsko učinkovita.

Soočamo se z novimi disruptivnimi inovacijami, ki uvajajo nove tržne in vrednostne zakonitosti ter bistveno spreminjajo način delovanja podjetij, industrije in navad potrošnika. Ob teh izzivih se izpostavljajo temeljna tveganja za stabilnost in blaginjo družbe, hkrati pa nastajajo izjemne nove priložnosti za prilagajanje.

Nujna je preobrazba politik v bolj stabilne in ambiciozne, preobrazba podjetjij in organizacij v okoljsko manj obremenjujoče. Nujne so spremembe naših navad kot posameznikov. Nujne so tudi nove okoljsko manj obremenjujoče tehnologije (storitve, produkti in procesi) ter preusmeritev sredstev v razvoj podnebno nevtralnega gospodarstva.

POSLANSTVO

Poslanstvo CER je spodbujanje inovativnega podnebno nevtralnega krožnega gospodarstva in zelenih tehnologij*, ki imajo odgovore na okoljsko energetske izzive.

VIZIJA

Naša vizija je, da bi Slovenija postala stičišče razvoja zelenih tehnologij prihodnosti.

* Zelene tehnologije opredeljujemo kot storitve, produkte in procese, ki zmanjšujejo porabo energije in materialov,  zmanjšujejo in odpravljajo odpadke in emisije, povečujejo uporabo čiste energije in so bolj energetsko učinkoviti.

VREDNOTE

Odgovornost, zdravje, inovativnost, interdisciplinarnost, odličnost, učinkovitost.