LIVING WITH A GREEN HEART

PRIDRUŽENI
PARTNERJI

SPIRIT​

Zadovoljstvo zaposlenih na delovnem mestu nam veliko pomeni. Na agenciji zato nenehno skrbimo za njihov razvoj in izobraževanje, posebno pozornost pa posvečamo prav skrbi za njihovo varnost, zdravje in dobro počutje.

Zaposlene spodbujamo k izvajanju aktivnih odmorov posamično ali v manjših skupinah, pri čemer jim je na intranetu agencije na voljo video z razgibalnimi in sprostitvenimi vajami.

Zaposlenim nudimo številne ugodnosti, med drugim več dni dopusta kot je zakonski minimum in možnost koriščenja presežka ur v okviru celodnevne odsotnosti. S prihodnjim letom pa bodo zaposleni na agenciji lahko koristili tudi možnost dela na domu.

Ponosni smo, da kar 5 od 7 notranjih organizacijskih enot znotraj agencije vodijo ženske. Vsi vodje se trudijo delovati povezovalno in vzpostavljati dobro delovno klimo.

Letno organiziramo druženja vseh sodelavcev z namenom boljšega povezovanja in poglabljanja vezi, vključno s strokovnimi ekskurzijami.

Tudi v prihodnje bomo energijo usmerjali v ustvarjanje prijetnega in spodbudnega okolja za vse sodelavce, skrbeli za njihovo dobro počutje in jim pomagali pri doseganju lastnih in skupnih ciljev agencije.

– Dr. Tomaž Kostanjevec, direktor SPIRIT Slovenija, javna agencija