LIVING WITH A GREEN HEART

zavedanje

Intervju s partnerji

Dr Saša Bavec

Član upravnega odbora Knauf Insulation

Kaj vas je prepričalo, da ste se pridružili iniciativi Living with a Green Heart?

V našem podjetju je trajnostni razvoj, kot eden od ključnih elementov naše strategije, prisoten že zadnjih 10 let. V tem času je podjetje postalo, gledano s tehnološkega vidika in glede na zastavljene kazalnike uspeha, veliko bolj okolju prijazno, ravno tako tudi naši izdelki. Lansko leto pa smo lansirali iniciativo “Za Boljši Svet” (For a Better World), ki pa ne predstavlja več samo strategije, pač pa pooseblja naše vrednote in zavezanost temu, da naredimo svet boljši. Pri tem vselej v središče postavljamo ljudi. Namreč, vse naše aktivnosti so usmerjene k ustvarjanju boljši sveta za človeštvo. Pri tem je velik poudarek na tem, da zaposlenim in ostalim s katerimi prihajamo v kontakt omogočimo, da postanejo najboljše verzije samega sebe in tako udejanjijo svoje poslanstvo. To je ključ do dobrega življenja in dobrega osebnega počutja, kot tudi do tega, da le-ti postanejo skozi svojo notranjo motivacijo nosilci in gonilo naših trajnostno naravnanih aktivnosti. Iniciativa Living with a Green Heart zunanjemu svetu zrcali filozofijo, v katero verjamemo in je del naše korporativne kulture. Ravno zato smo se ji priključili. 

Na kakšen način sledite načelom iniciative v vašem vsakdanu?

Postaviti ljudi na prvo mesto je ena glavnih prioritet v okviru naše trajnostne strategije. 

Zato veliko vlagamo v razvoj zaposlenih. V zadnjem obdobju smo intenzivno zakorakali na pot razvoja organizacijske kulture, saj želimo ustvariti okolje, v katerem lahko vsak od nas gradi na svojih prednostih in uresniči svoj potencial. Vse bolj se zavedamo pomena dobrega počutja zaposlenih. Ker se vsi počutimo bolje, ko smo obdani s pozitivno energijo, smo postali veliko bolj kreativni, boljši v reševanju problemov, bolj učinkoviti, lažje komuniciramo in se bolje spopadamo z izzivi. Zato se v zadnjem obdobju trudimo poslovne procese pogledati z vidika izkušnje zaposlenega in jih v prenovo teh procesov tudi čim bolj vključevati. Še naprej želimo graditi na naši raznolikosti in razvijati kulturo vse večje vključenosti. Zahteve po nenehnem prilagajanju in iskanju rešitev ob pomanjkanju različnih virov na eni strani, po drugi strani pa soočanje z negotovostjo, kaj nas čaka, je pred vsakega postavilo nov izziv. Predvsem pa je bila pri tem odločilna vloga vodij in njihova prožnost.

Zakaj bi se morali iniciativi pridružiti tudi ostala podjetja?

Pandemija je na glavo postavila tako zasebno kot poslovno življenje in na eni strani ustvarila veliko dodatne psihološke obremenitve zaposlenih, na drugi pa jih prisilila, da temeljito spremenijo način delovanja tako v službi kot pri delu od doma. Pobuda spodbuja podjetja in posameznike, da spremenijo življenjsko ravnovesje, osredotočeno na delo (work/life balance), pri katerem se življenje konča ob devetih zjutraj, ko se prestopi prag službe in spet začne šele ob petih popoldne, ko se odpravimo domov, v življenjsko ravnovesje, osredotočeno na življenje (life/life balance), pri katerem postane tudi služba mesto, kjer lahko posamezniki izrazijo in izživijo svoje potenciale in kjer se ravno tako dobro počutijo. Tako pobuda pozitivno vpliva na duševno zdravje zaposlenih in zmanjšuje možnost za njihovo izgorelost oziroma pojav drugih težav z duševnim zdravjem. Istočasno pobuda gradi na tem, da je treba na to novo resničnost gledati kot na priložnost, da staro, neuporabno in rigidno opustimo. Spodbuja pa izgradnjo procesov in delovnega okolja, ki zaposlene in končne uporabnike postavlja v središče vsega. To nam omogoča, da okoli njih oblikujemo spodbudno in vključujoče okolje, v katerem bodo zaposleni motivirani uresničiti svoj potencial. To bo imelo zagotovo pozitivne učinke na uspešnost poslovanja. Prepričan sem, da bodo vsa vključena podjetja občutila pozitivne vplive pobude na obeh omenjenih področjih.

Kakšni so vaši cilji in kako jih boste dosegli?

Resnično verjamem, da ni razloga, da se ljudje na delovnem mestu ne bi počutili enako dobro kot v prostem času. Želja je ustvariti okolje in kulturo, ki bosta to omogočala. Dobrega počutja ni mogoče meriti s številkami, vendar pa so nasmehi in zadovoljni obrazi zaposlenih sami po sebi nagrada in pokazatelj tega, da je naša vizija postala realnost.

Kakšen ‘bo’ in ‘je bil’ in kakšen ‘bi moral biti’ korporativni utrip čez pet let?

Naša vizija je postati podjetje, v katerem se zaposleni dobro počutijo, tako na delovnem mestu kot v zasebnem življenju. Imeti zaposlene, ki so notranje motivirani in se po svojih najboljših močeh trudijo narediti vse za uresničevanje poslanstva podjetja, kar v našem primeru pomeni – gradnja boljšega sveta za vse.

 

Kaj vas je prepričalo, da ste se pridružili iniciativi Living with a Green Heart?

V našem podjetju je trajnostni razvoj, kot eden od ključnih elementov naše strategije, prisoten že zadnjih 10 let. V tem času je podjetje postalo, gledano s tehnološkega vidika in glede na zastavljene kazalnike uspeha, veliko bolj okolju prijazno, ravno tako tudi naši izdelki. Lansko leto pa smo lansirali iniciativo “Za Boljši Svet” (For a Better World), ki pa ne predstavlja več samo strategije, pač pa pooseblja naše vrednote in zavezanost temu, da naredimo svet boljši. Pri tem vselej v središče postavljamo ljudi. Namreč, vse naše aktivnosti so usmerjene k ustvarjanju boljši sveta za človeštvo. Pri tem je velik poudarek na tem, da zaposlenim in ostalim s katerimi prihajamo v kontakt omogočimo, da postanejo najboljše verzije samega sebe in tako udejanjijo svoje poslanstvo. To je ključ do dobrega življenja in dobrega osebnega počutja, kot tudi do tega, da le-ti postanejo skozi svojo notranjo motivacijo nosilci in gonilo naših trajnostno naravnanih aktivnosti. Iniciativa Living with a Green Heart zunanjemu svetu zrcali filozofijo, v katero verjamemo in je del naše korporativne kulture. Ravno zato smo se ji priključili. 

Na kakšen način sledite načelom iniciative v vašem vsakdanu?

Postaviti ljudi na prvo mesto je ena glavnih prioritet v okviru naše trajnostne strategije. 

Zato veliko vlagamo v razvoj zaposlenih. V zadnjem obdobju smo intenzivno zakorakali na pot razvoja organizacijske kulture, saj želimo ustvariti okolje, v katerem lahko vsak od nas gradi na svojih prednostih in uresniči svoj potencial. Vse bolj se zavedamo pomena dobrega počutja zaposlenih. Ker se vsi počutimo bolje, ko smo obdani s pozitivno energijo, smo postali veliko bolj kreativni, boljši v reševanju problemov, bolj učinkoviti, lažje komuniciramo in se bolje spopadamo z izzivi. Zato se v zadnjem obdobju trudimo poslovne procese pogledati z vidika izkušnje zaposlenega in jih v prenovo teh procesov tudi čim bolj vključevati. Še naprej želimo graditi na naši raznolikosti in razvijati kulturo vse večje vključenosti. Zahteve po nenehnem prilagajanju in iskanju rešitev ob pomanjkanju različnih virov na eni strani, po drugi strani pa soočanje z negotovostjo, kaj nas čaka, je pred vsakega postavilo nov izziv. Predvsem pa je bila pri tem odločilna vloga vodij in njihova prožnost.

Zakaj bi se morali iniciativi pridružiti tudi ostala podjetja?

Pandemija je na glavo postavila tako zasebno kot poslovno življenje in na eni strani ustvarila veliko dodatne psihološke obremenitve zaposlenih, na drugi pa jih prisilila, da temeljito spremenijo način delovanja tako v službi kot pri delu od doma. Pobuda spodbuja podjetja in posameznike, da spremenijo življenjsko ravnovesje, osredotočeno na delo (work/life balance), pri katerem se življenje konča ob devetih zjutraj, ko se prestopi prag službe in spet začne šele ob petih popoldne, ko se odpravimo domov, v življenjsko ravnovesje, osredotočeno na življenje (life/life balance), pri katerem postane tudi služba mesto, kjer lahko posamezniki izrazijo in izživijo svoje potenciale in kjer se ravno tako dobro počutijo. Tako pobuda pozitivno vpliva na duševno zdravje zaposlenih in zmanjšuje možnost za njihovo izgorelost oziroma pojav drugih težav z duševnim zdravjem. Istočasno pobuda gradi na tem, da je treba na to novo resničnost gledati kot na priložnost, da staro, neuporabno in rigidno opustimo. Spodbuja pa izgradnjo procesov in delovnega okolja, ki zaposlene in končne uporabnike postavlja v središče vsega. To nam omogoča, da okoli njih oblikujemo spodbudno in vključujoče okolje, v katerem bodo zaposleni motivirani uresničiti svoj potencial. To bo imelo zagotovo pozitivne učinke na uspešnost poslovanja. Prepričan sem, da bodo vsa vključena podjetja občutila pozitivne vplive pobude na obeh omenjenih področjih.

Kakšni so vaši cilji in kako jih boste dosegli?

Resnično verjamem, da ni razloga, da se ljudje na delovnem mestu ne bi počutili enako dobro kot v prostem času. Želja je ustvariti okolje in kulturo, ki bosta to omogočala. Dobrega počutja ni mogoče meriti s številkami, vendar pa so nasmehi in zadovoljni obrazi zaposlenih sami po sebi nagrada in pokazatelj tega, da je naša vizija postala realnost.

Kakšen 'bo' in 'je bil' in kakšen 'bi moral biti' korporativni utrip čez pet let?

Naša vizija je postati podjetje, v katerem se zaposleni dobro počutijo, tako na delovnem mestu kot v zasebnem življenju. Imeti zaposlene, ki so notranje motivirani in se po svojih najboljših močeh trudijo narediti vse za uresničevanje poslanstva podjetja, kar v našem primeru pomeni – gradnja boljšega sveta za vse.

Saša Božič

Direktorica, ustanoviteljica in coachinja Sophia Academy 

Razložite nam bistvo utripa zelenega srca?

Naš planet nam vse pogosteje in hkrati močneje kaže, da naše sobivanje ni vzajemno. Okoljske in humanitarne katastrofe kot so orkani, poplave, požari, virusi, revščina in lakota niso več nekaj, kar je daleč stran, na drugem koncu sveta. Postali so del našega vsakdana. Za stanje in wellbeing našega planeta je odgovoren vsak posameznik in pri vsakomur izmed nas se lahko začne transformacija vedenja, ki bo posledično rodila okrevanje. Iniciativa Zelenega srca spodbuja in navdihuje k transformaciji duha posameznika k sprejemanju lastne odgovornosti za okrevanje planeta in družbe ter aktivacijo naših nujno potrebnih bivalnih in socialnih sprememb.

Zakaj je to nujno potrebno za čas, ki prihaja?

V času, v katerem se kot človeštvo nahajamo in z vsemi opozorili, ki nam jih Zemlja pošilja, si je skoraj nemogoče še naprej zatiskati oči. Transformacija vedenja je edini način, da preživimo in nadaljujemo našo pot. Da se začnemo obnašat kot gostje na tem čudovitem planetu, s hvaležnostjo. Ozavestiti je potrebno, da nam nič nikoli zares ne pripada in da je hvaležnost za vsak dih, gib in spoznanje, ki nam ga prinaša vsakdan osnovna higiena.

Kako ga aktivirati pri posamezniku?

Vse se začne in konča pri posamezniku. Veliki premiki, ki jih potrebujemo na poti nazaj k naravnem ravnotežju se začnejo z dvigom posameznikove zavesti lastne odgovornosti in odločitve k ukrepanju v skladu z njo. Utrip Zelenega srca navdihuje k temu. Prebuja nas v praspomin sobivanja z naravo in vključevanja v družbo, v kateri je ključna zavest, da je naš planet treba ohraniti za bodoče generacije. Ob tem šteje vsaka, še tako majhna stvar. Vsaka nakupna odločitev, vsaka odvržena smet v naravi, vsakič, ko recikliramo, vsakič, ko se nasmehnemo in smo prijazni do sočloveka. Majhne spremembe vodijo do velikih. Pomembna je ozaveščenost, da ima vsak izmed nas, vsak dan znova možnost in priložnost, da naredi razliko in da majhne kapljice tvorijo ocean.

Kako in na kakšen način živite izhodišča iniciative vi, v vašem vsakdanu?

Želim navdihovati z lastnim vzgledom in prevzemanjem osebne odgovornosti. Sem otrok narave in v Bohinju ter puščavah in morjih Emiratov sem našla svoj mir. Tukaj vedno znova dojamem, kako veličastna je narava in kako ji moramo biti spoštljivo hvaležni. Letošnje poletje sem preživela v Mehiki, kjer je pustošil orkan Grace. Opazovati silo narave v njenem jedru mi je obudilo zavest, kako majhni, krhki in ranljivi smo v resnici. Tega bi se morali zavedati vsak dan znova. Poleg tega sem veganka. Verjamem, da zdrav način življenja in prehranjevanja, ne prispeva le k moji vitalnosti, prispeva predvsem k ohranjanju trajnosti sveta na številnih nivojih.

Kako vidite delovni vsakdan posamenika danes in kako čez pet let?

Zadnjih 18 mesecev sem dnevno vključena v projekte aktivacije preventive in ohranjanja mentalnega zdravja zaposlenih. Dobila sem iskren vpogled, kakšno je trenutno stanje duha managerjev po celem svetu ter kako je nanje vplival Covid-19. Smo ta hip v tranziciji med načinom dela, kot smo ga poznali – sedeti v pisarnah, biti del enega tima, poročati enemu nadrejenemu – in post Covid načinu dela, ki sledi. Menim, da bo v prihodnje vedno bolj bo v ospredju posameznik, njegove edinstvene sposobnosti in to, kar osebno lahko doprinese k delovnemu procesu. Znotraj enega ali več globalnih timov, s součinkovanju timov, se bo posameznika vključevalo projektno razpršeno – glede nato, kjer bodo njegove edinstvene sposobnosti potrebne in želene. Strukture, kot jih poznamo danes, se bodo podrle, način sodelovanja in komunikacije postajajo bolj optimizirne in premišljene. Ljude ne potujejo več za vsak sestanek na drug konec sveta, kot se je to dogajalo do sedaj. In to je vsekakor prijaznejše in zagotovo trajnejše do človeka in njegovega wellbeinga. Trajnost se namreč začne ravno pri tem, pri vsakem posamezniku. Z odgovornostjo za lastni wellbeing, z dvigom zavesti kdo sem, kaj sem, kje so moje meje, kaj v življenju v resnici potrebujem in česa ne. Preden se lotimo sprememb, moramo vedeti, do kje, kot posamezniki, lahko sežemo in od kod dalje se trošimo. Šele, ko razvijemo trajnostni odnos do samih sebe in lastnega wellbeinga lahko preko zavestnih, odgovornih dejanj, ki jih dnevno sprejemamo, krenemo dalje v smer širših in celovitih sprememb, kot so sprememba odnosa do narave, sočloveka in časa, ki je pred nami.

Razložite nam bistvo utripa zelenega srca? 

Naš planet nam vse pogosteje in hkrati močneje kaže, da naše sobivanje ni vzajemno. Okoljske in humanitarne katastrofe kot so orkani, poplave, požari, virusi, revščina in lakota niso več nekaj, kar je daleč stran, na drugem koncu sveta. Postali so del našega vsakdana. Za stanje in wellbeing našega planeta je odgovoren vsak posameznik in pri vsakomur izmed nas se lahko začne transformacija vedenja, ki bo posledično rodila okrevanje. Iniciativa Zelenega srca spodbuja in navdihuje k transformaciji duha posameznika k sprejemanju lastne odgovornosti za okrevanje planeta in družbe ter aktivacijo naših nujno potrebnih bivalnih in socialnih sprememb. 

Kako ga aktivirati pri posamezniku?

Vse se začne in konča pri posamezniku. Veliki premiki, ki jih potrebujemo na poti nazaj k naravnem ravnotežju se začnejo z dvigom posameznikove zavesti lastne odgovornosti in odločitve k ukrepanju v skladu z njo. Utrip Zelenega srca navdihuje k temu. Prebuja nas v praspomin sobivanja z naravo in vključevanja v družbo, v kateri je ključna zavest, da je naš planet treba ohraniti za bodoče generacije. Ob tem šteje vsaka, še tako majhna stvar. Vsaka nakupna odločitev, vsaka odvržena smet v naravi, vsakič, ko recikliramo, vsakič, ko se nasmehnemo in smo prijazni do sočloveka. Majhne spremembe vodijo do velikih. Pomembna je ozaveščenost, da ima vsak izmed nas, vsak dan znova možnost in priložnost, da naredi razliko in da majhne kapljice tvorijo ocean. 

Zakaj je to nujno potrebno za čas, ki prihaja?

V času, v katerem se kot človeštvo nahajamo in z vsemi opozorili, ki nam jih Zemlja pošilja, si je skoraj nemogoče še naprej zatiskati oči. Transformacija vedenja je edini način, da preživimo in nadaljujemo našo pot. Da se začnemo obnašat kot gostje na tem čudovitem planetu, s hvaležnostjo. Ozavestiti je potrebno, da nam nič nikoli zares ne pripada in da je hvaležnost za vsak dih, gib in spoznanje, ki nam ga prinaša vsakdan prvi korak osnovna higiena. 

Kako in na kakšen način živite izhodišča iniciative vi, v vašem vsakdanu?

Želim navdihovati z lastnim vzgledom in prevzemanjem osebne odgovornosti. Sem otrok narave in v Bohinju ter puščavah in morjih Emiratov sem našla svoj mir. Tukaj vedno znova dojamem, kako veličastna je narava in kako ji moramo biti spoštljivo hvaležni. Letošnje poletje sem preživela v Mehiki, kjer je pustošil orkan Grace. Opazovati silo narave v njenem jedru mi je obudilo zavest, kako majhni, krhki in ranljivi smo v resnici. Tega bi se morali zavedati vsak dan znova. Poleg tega sem veganka. Verjamem, da zdrav način življenja in prehranjevanja, ne prispeva le k moji vitalnosti, prispeva predvsem k ohranjanju trajnosti sveta na številnih nivojih. 

Kako vidite delovni vsakdan posamenika danes in kako čez pet let? 

Zadnjih 18 mesecev sem dnevno vključena v projekte aktivacije preventive in ohranjanja mentalnega zdravja zaposlenih. Dobila sem iskren vpogled, kakšno je trenutno stanje duha managerjev po celem svetu ter kako je nanje vplival covid-19. Smo ta hip v tranziciji med načinom dela, kot smo ga poznali – sedeti v pisarnah, biti del enega tima, poročati enemu nadrejenemu – in post Covid načinu dela, ki sledi. Menim, da bo v prihodnje vedno bolj bo v ospredju posameznik, njegove edinstvene sposobnosti in to, kar osebno lahko doprinese k delovnemu procesu. Znotraj enega ali več globalnih timov, s součinkovanju timov, se bo posameznika vključevalo projektno razpršeno – glede nato, kjer bodo njegove edinstvene sposobnosti potrebne in želene. Strukture, kot jih poznamo danes, se bodo podrle, način sodelovanja in komunikacije postajajo bolj optimizirne in premišljene. Ljude ne potujejo več za vsak sestanek na drug konec sveta, kot se je to dogajalo do sedaj. In to je vsekakor prijaznejše in zagotovo trajnejše do človeka in njegovega wellbeinga. Trajnost se namreč začne ravno pri tem, pri vsakem posamezniku. Z odgovornostjo za lastni wellbeing, z dvigom zavesti kdo sem, kaj sem, kje so moje meje, kaj v življenju v resnici potrebujem in česa ne. Preden se lotimo sprememb, moramo vedeti, do kje, kot posamezniki, lahko sežemo in od kod dalje se trošimo. Šele, ko razvijemo trajnostni odnos do samih sebe in lastnega wellbeinga lahko preko zavestnih, odgovornih dejanj, ki jih dnevno sprejemamo, krenemo dalje v smer širših in celovitih sprememb, kot so sprememba odnosa do narave, sočloveka in časa, ki je pred nami. 

Janez Škrabec

Direktor podjetja Riko, d.o.o.

Kaj vas je napotilo, da ste se pridružili iniciativi Living with a green heart?

Prepričanje v zeleno usmeritev, v dobrobit posameznika, širše družbe in narave, je nekaj, kar razvijate v sebi, dejavno in odgovorno, ko ste izostrili širši pogled in občutek za soljudi in okolje. Še preden je to postala (upravičeno glasna) družbena paradigma, je bila za nas v Riku čisto intimna zaveza, da začnemo spodbujati in prispevati k trajnostnim usmeritvam, predvsem pa sami tako ravnati. Ne želimo biti bystanderji, temveč se prepoznavamo kot aktivni sooblikovalci boljše in lepše prihodnosti, tako v malih dejanjih kot velikih odločitvah. V iniciativi Living with a Green Heart smo našli okrilje svojega prepričanja in delovanja, zato smo se z zavezo in s ponosom pridružili. Nenazadnje – ta pobuda je pravzaprav odlična spodbuda pri usmeritvah in odločitvah, ki oživlja zelene vrednote v naših življenjih. Natanko tako, kot srce poganja kri po našem ožilju.

Kako in na kakšen način živite izhodišča iniciative v vašem vsakdanu?

Podjetje Riko zaposlenim omogoča osebni razvoj in ustvarjalno vlogo, podpira njihovo izobraževanje in ambicije. Dosledno spoštujemo in razvijamo lokalne potenciale na tujih trgih ter zaposlujemo in izobražujemo lokalno prebivalstvo. Zadovoljstvo vseh ter skupni uspehi v projektih, ki običajno povezujejo mnoge sodelujoče, so najvišji cilj, ki mu je podrejeno vse naše delo. Na vseh področjih svojega delovanja posvečamo pozorno skrb naravnemu okolju. Naša filozofija prisega na živo vključenost v okolje tako pri poslovnih stikih kot pri podpori družbenim, kulturnim in drugim segmentom, pomembnim za celovit razvoj in bogato življenje v vseh ozirih. In nenazadnje – tudi v svoje produkte in storitve, ki jih nudimo svojim naročnikom, integrirano zelene vrednote.

Zakaj bi se morali iniciativi pridružiti tudi ostala podjetja?

Preprosto – ker je v sodelovanju in povezovanju moč. Delovati, se razvijati povezano je nenazadnje lep privilegij, ki vselej beleži multiplicirane učinke. V podjetju Riko se zato veselimo v svoji družbi novih zgledov ali pa zanimivih sopotnikov ter njihovih spodbud na poteh, ki si jih delimo v prid lepši in boljši prihodnosti. Iniciativa nudi za to izvrstno platformo.

Kakšen bo in bil in kakšen bi moral biti korporativni utrip čez pet let?

Zelen. To ne pomeni le odločitve in dejanja v prid zmanjševanju učinkov podnebnih sprememb in pretiranega onesnaževanja narave, temveč vnašati v vsakodnevni poslovni utrip pozitivne perspektive, ki zagotavljajo osebne in poslovne uspehe ter omogočajo trajnostni rast in razvoj.

Kakšni so vaši cilji in kako jih boste dosegli?

Kot podjetje svoje cilje usmerjamo k poslovnemu uspehu, tega pa nikakor ne merimo le po odličnih finančnih bilancah, temveč tudi po pogojih, ki jih ustvarjamo za lepše, boljše življenje v vseh ozirih, ter sledeh s trajnostnimi poudarki, ki jih puščamo za seboj. Zato je vselej del našega poslovnega dnk tudi vsestransko zadovoljstvo vseh sodelujočih – od zaposlenih do partnerjev do skupnosti, v katerih delamo, do narave in okolja. Prihodnosti pač ne moremo siromašiti. Zagotovo so ta stremljenja zahtevna, izzivalna, vendar niso nedosegljiva. Zato pristajamo na holistični pristop, ki jemlje v obzir tudi širšo odgovornost.  Sistem lesene gradnje ni edini program v Riku, ki to omogoča, vsekakor pa najbolj pooseblja sistem vseh naših zelenih vrednot.

Kaj vas je napotilo, da ste se pridružili iniciativi Living with a green heart?

Prepričanje v zeleno usmeritev, v dobrobit posameznika, širše družbe in narave, je nekaj, kar razvijate v sebi, dejavno in odgovorno, ko ste izostrili širši pogled in občutek za soljudi in okolje. Še preden je to postala (upravičeno glasna) družbena paradigma, je bila za nas v Riku čisto intimna zaveza, da začnemo spodbujati in prispevati k trajnostnim usmeritvam, predvsem pa sami tako ravnati. Ne želimo biti bystanderji, temveč se prepoznavamo kot aktivni sooblikovalci boljše in lepše prihodnosti, tako v malih dejanjih kot velikih odločitvah. V iniciativi Living with a Green Heart smo našli okrilje svojega prepričanja in delovanja, zato smo se z zavezo in s ponosom pridružili. Nenazadnje – ta pobuda je pravzaprav odlična spodbuda pri usmeritvah in odločitvah, ki oživlja zelene vrednote v naših življenjih. Natanko tako, kot srce poganja kri po našem ožilju.

Kako in na kakšen način živite izhodišča iniciative v vašem vsakdanu?

Podjetje Riko zaposlenim omogoča osebni razvoj in ustvarjalno vlogo, podpira njihovo izobraževanje in ambicije. Dosledno spoštujemo in razvijamo lokalne potenciale na tujih trgih ter zaposlujemo in izobražujemo lokalno prebivalstvo. Zadovoljstvo vseh ter skupni uspehi v projektih, ki običajno povezujejo mnoge sodelujoče, so najvišji cilj, ki mu je podrejeno vse naše delo. Na vseh področjih svojega delovanja posvečamo pozorno skrb naravnemu okolju. Naša filozofija prisega na živo vključenost v okolje tako pri poslovnih stikih kot pri podpori družbenim, kulturnim in drugim segmentom, pomembnim za celovit razvoj in bogato življenje v vseh ozirih. In nenazadnje – tudi v svoje produkte in storitve, ki jih nudimo svojim naročnikom, integrirano zelene vrednote.

 Zakaj bi se morali iniciativi pridružiti tudi ostala podjetja?

Preprosto – ker je v sodelovanju in povezovanju moč. Delovati, se razvijati povezano je nenazadnje lep privilegij, ki vselej beleži multiplicirane učinke. V podjetju Riko se zato veselimo v svoji družbi novih zgledov ali pa zanimivih sopotnikov ter njihovih spodbud na poteh, ki si jih delimo v prid lepši in boljši prihodnosti. Iniciativa nudi za to izvrstno platformo.

Kakšni so vaši cilji in kako jih boste dosegli?

Kot podjetje svoje cilje usmerjamo k poslovnemu uspehu, tega pa nikakor ne merimo le po odličnih finančnih bilancah, temveč tudi po pogojih, ki jih ustvarjamo za lepše, boljše življenje v vseh ozirih, ter sledeh s trajnostnimi poudarki, ki jih puščamo za seboj. Zato je vselej del našega poslovnega dnk tudi vsestransko zadovoljstvo vseh sodelujočih – od zaposlenih do partnerjev do skupnosti, v katerih delamo, do narave in okolja. Prihodnosti pač ne moremo siromašiti. Zagotovo so ta stremljenja zahtevna, izzivalna, vendar niso nedosegljiva. Zato pristajamo na holistični pristop, ki jemlje v obzir tudi širšo odgovornost.  Sistem lesene gradnje ni edini program v Riku, ki to omogoča, vsekakor pa najbolj pooseblja sistem vseh naših zelenih vrednot.

Kakšen bo in bil in kakšen bi moral biti korporativni utrip, če pet let?

Zelen. To ne pomeni le odločitve in dejanja v prid zmanjševanju učinkov podnebnih sprememb in pretiranega onesnaževanja narave, temveč vnašati v vsakodnevni poslovni utrip pozitivne perspektive, ki zagotavljajo osebne in poslovne uspehe ter omogočajo trajnostni rast in razvoj.

Kaj vas je napotilo, da ste se pridružili iniciativi Living with a green heart?

Prepričanje v zeleno usmeritev, v dobrobit posameznika, širše družbe in narave, je nekaj, kar razvijate v sebi, dejavno in odgovorno, ko ste izostrili širši pogled in občutek za soljudi in okolje. Še preden je to postala (upravičeno glasna) družbena paradigma, je bila za nas v Riku čisto intimna zaveza, da začnemo spodbujati in prispevati k trajnostnim usmeritvam, predvsem pa sami tako ravnati. Ne želimo biti bystanderji, temveč se prepoznavamo kot aktivni sooblikovalci boljše in lepše prihodnosti, tako v malih dejanjih kot velikih odločitvah. V iniciativi Living with a Green Heart smo našli okrilje svojega prepričanja in delovanja, zato smo se z zavezo in s ponosom pridružili. Nenazadnje – ta pobuda je pravzaprav odlična spodbuda pri usmeritvah in odločitvah, ki oživlja zelene vrednote v naših življenjih. Natanko tako, kot srce poganja kri po našem ožilju.

Kako in na kakšen način živite izhodišča iniciative v vašem vsakdanu?

Podjetje Riko zaposlenim omogoča osebni razvoj in ustvarjalno vlogo, podpira njihovo izobraževanje in ambicije. Dosledno spoštujemo in razvijamo lokalne potenciale na tujih trgih ter zaposlujemo in izobražujemo lokalno prebivalstvo. Zadovoljstvo vseh ter skupni uspehi v projektih, ki običajno povezujejo mnoge sodelujoče, so najvišji cilj, ki mu je podrejeno vse naše delo. Na vseh področjih svojega delovanja posvečamo pozorno skrb naravnemu okolju. Naša filozofija prisega na živo vključenost v okolje tako pri poslovnih stikih kot pri podpori družbenim, kulturnim in drugim segmentom, pomembnim za celovit razvoj in bogato življenje v vseh ozirih. In nenazadnje – tudi v svoje produkte in storitve, ki jih nudimo svojim naročnikom, integrirano zelene vrednote.

Zakaj bi se morali iniciativi pridružiti tudi ostala podjetja?

Preprosto – ker je v sodelovanju in povezovanju moč. Delovati, se razvijati povezano je nenazadnje lep privilegij, ki vselej beleži multiplicirane učinke. V podjetju Riko se zato veselimo v svoji družbi novih zgledov ali pa zanimivih sopotnikov ter njihovih spodbud na poteh, ki si jih delimo v prid lepši in boljši prihodnosti. Iniciativa nudi za to izvrstno platformo.

Kakšni so vaši cilji in kako jih boste dosegli?

Kot podjetje svoje cilje usmerjamo k poslovnemu uspehu, tega pa nikakor ne merimo le po odličnih finančnih bilancah, temveč tudi po pogojih, ki jih ustvarjamo za lepše, boljše življenje v vseh ozirih, ter sledeh s trajnostnimi poudarki, ki jih puščamo za seboj. Zato je vselej del našega poslovnega dnk tudi vsestransko zadovoljstvo vseh sodelujočih – od zaposlenih do partnerjev do skupnosti, v katerih delamo, do narave in okolja. Prihodnosti pač ne moremo siromašiti. Zagotovo so ta stremljenja zahtevna, izzivalna, vendar niso nedosegljiva. Zato pristajamo na holistični pristop, ki jemlje v obzir tudi širšo odgovornost.  Sistem lesene gradnje ni edini program v Riku, ki to omogoča, vsekakor pa najbolj pooseblja sistem vseh naših zelenih vrednot.

Kakšen bo in bil in kakšen bi moral biti korporativni utrip, če pet let?

Zelen. To ne pomeni le odločitve in dejanja v prid zmanjševanju učinkov podnebnih sprememb in pretiranega onesnaževanja narave, temveč vnašati v vsakodnevni poslovni utrip pozitivne perspektive, ki zagotavljajo osebne in poslovne uspehe ter omogočajo trajnostni rast in razvoj.