LIVING WITH A GREEN HEART

ZELENI PULZ

RIKO

Arhitektura, načrtovanje prostora in gradbeništvo imajo danes poslanstvo, ki presega zgolj estetske in tudi samo bivalne kategorije. Celovito dojeta arhitektura jemlje nase odgovornost za trajnostni razvoj v prostorskem, ekološkem in socialnem pomenu. Iz tega načela izhaja, da naj bo vsakršen poseg v prostor čim manj moteč in rušilen, stavba pa premišljeno postavljena in zgrajena s čim manj gradiva in čim manj različnimi elementi tako, da bo zagotavljala odvijanje dejavnosti ob čim manjši porabi energije in drugih stroškov obratovanja.

Z mislijo na ekološko ozaveščenega kupca, ki ceni vse prednosti prefabricirane lesene gradnje in pristaja na vrhunski oblikovalski pristop v oblikovanju prostora, smo v podjetju Riko v sodelovanju s Philippom Starckom razvili linijo lesenih hiš P.A.T.H. by Starck with Riko, ki omogoča vsakemu kupcu, da svojo hišo prilagodi lastnim bivanjskim pričakovanjem. Na voljo je namreč izbira med različnimi tlorisi, nadstropji, konstrukcijskimi tipi, tipologijami strehe ter dizajnersko dovršenimi notranjimi zaključki.

Prihodnost bo stavila na les. Ne le zato, ker je med gradbenimi materiali energetsko najbolj varčen, ker omogoča zmanjševanje emisij CO2 in ker ima edini od gradbenih materialov nevtralni ali celo negativni ogljični odtis. Tudi zato, ker je zdrav. Je namreč antistatičen, ne oddaja škodljivih snovi, zmore uravnovesiti vlago v zraku ter ustvarja razmere, prijaznejše tudi ljudem, ki imajo težave z alergijami. In vselej je dobro vedeti: les omogoča doživetje lepote naravnega materiala in tako pomena nematerialnih vrednot, da se lažje vrnemo k svojemu bistvu in njegovi lepoti. Povezuje nas z živo naravo in nas opominja na minljivost in nenehno obnavljanje, kar je bistvo našega življenja.

PATH by Starck with Riko je zato odlična izbira za vse tiste, ki cenite etiko, estetiko in razkošje naravne pristnosti v arhitekturi in kulturi bivanja. Možnost personalizacije, hitra gradnja, vrhunski dizajn in zdravo bivalno okolje so osrednje odlike, nad katerimi se navdušujejo najzahtevnejši kupci. Veseli bomo tudi vašega zanimanja.

KNAUF INSULATION

Gradbeništvo, arhitektura in načrtovanje prostora dobivajo v zadnjem obdobju drugačno dimenzijo. Ta se zrcali zlasti v drugačnemu pristopu k načrtovanju bivalnega okolja – tako notranjega kot zunanjega. Kakovost bivanja postaja ključen dejavnik, merjenje kakovosti pa dobiva popolnoma drugačne kriterije – že poznanim kriterijem zdravja, toplotnega ugodja, akustičnega ugodja, varnosti, racionalnosti se pridružujejo še estetsko ugodje, zmanjševanje stresa, ravnovesje bivanja, težnje po samooskrbi, obvladovanje vremenskih neprilik (npr. poplave), prispevek h krožnemu gospodarstvu in občutek obče skrbi za okolje, pod kar lahko smatramo vse od  biodiverzitete in ustvarjanja življenjskega prostora nekaterim, za preživetje človeka, najpomembnejšim živalskim vrstam (npr. čebele) pa vse do skrbi za čistejši zrak.

Omenjenim spremembam se pospešeno prilagajamo tudi napredni ponudniki rešitev v gradbeništvu in zeleni infrastrukturi. Osveščenim kupcem želimo ponuditi rešitve, ki bodo presegla njihova pričakovanja povezana s kakovostjo bivanja in dobrim počutjem.

Urbanscape®, kot »startup« znotraj skupine Knauf, si prizadeva najti take zelene rešitve za urbana središča, ki predstavljajo nadgradnjo klasični arhitekturi. Razvijamo rešitve, ki nam omogočajo implementacijo zelenih površin na različna zahtevna rastišča, kot so npr. vertikalne ali strešne ozelenitve, ki kljub statičnim izzivom nudijo rastlinam dobro rastno osnovo ter ključne eksistencialne pogoje kot so hranila, prostor in vodo. Z vodilom »za boljši jutri in bolj kakovosten življenjski prostor« si prizadevamo ozeleniti ovoje stavb, narediti mestna središča bolj prijazna in udobna za življenje, s tem pa poskrbeti, da naravi vrnemo vsaj delček tega, kar smo v preteklosti odvzeli.

Z zelenimi rešitvami, zajetimi pod blagovno znamko Urbanscape® si prizadevamo ustvariti bolj kakovosten, lepši in prijetnejši življenjski prostor, istočasno pa smo ves čas osredotočeni na reševanje okoljskih izzivov naslednjih let – na zniževanje/preprečevanje toplotnih mestnih otokov, na zajemanje prašnih delcev na zelenih površinah, ki so istočasno lahko hranila za rastline, na kakovosten zrak in na preprečevanje pregrevanja ozračja.

Zeleni produkti Urbanscape® so namenjeni osveščenemu investitorju in zagotavljajo dolgoročno win-win situacijo na relaciji med uporabnikom infrastrukture in okoljem.

Z našimi rešitvami želimo doprinesti k boljšemu počutju ljudi v urbanih področjih, prav tako pa želimo vzgajati s smislu ustvarjanja kulture kakovostnega okolja, dobrega počutja in svobode bivanja, ki posledično generirata odgovorno ravnanje z družbo in okoljem tudi v prihodnje.

»Bog spi v kamnu, diha v rastlinah, sanja v živalih in se prebudi v ljudeh«.

Indijski pregovor

SOPHIA ACADEMY

Starodavna modrost za korporativno dobro počutje

Naloga Sophijinega globalnega tima je ponuditi podporo korporativnim vodjem v procesu zavestnega ponotranjanja lastne pristnosti in edinstvenosti. To je namreč podstat, iz katere naravno rastejo zdrava, srečna in učinkovita delovna okolja, v katerih lahko uspevajo prav VSI zaposleni, katerih vodenje jim je zaupano.

Metoda Akademije Sophia: Program za zavestno življenje »Conscious Life Executive MBA Program«

Vaša pot od neozaveščenega obstoja do zavestnega življenja.

Zavestno življenje se začne, ko je človek to, KAR JE.

V Akademiji Sophia smo prepričani, da lahko svoje poslovne cilje in učinkovitost zaposlenih izboljšate, če spremenite, kako se zaposleni dojemajo: v prvi vrsti so namreč ljudje in šele nato zaposleni, ki v vaši organizaciji zgolj opravljajo določeno vlogo. Nato sledi krepitev odnosov med sodelavci in spodbujanje čustvene povezanosti z znamko, ki jo zastopajo.

Akademija Sophia vas na to pot popelje skozi tri sklope: Um (The Mind), Telo (The Body) in Duša (The Soul). Vsak sklop nadgrajuje predhodnega v smislu poglabljanja zavesti, to pa udeležencem omogoča, da se vsebin ne le naučijo, pač pa jih znajo tudi uporabiti in nenazadnje razumejo, kako se prepletajo in dopolnjujejo, ter jih ponotranjijo.

Sklopi obravnavajo tri ključne stebre. Poimenovali smo jih Biti (Being), Delovati (Doing) in Živeti (Living). Gre za kažipot skozi proces smiselnega povezovanja predstavljenih vsebin.

Dobro počutje in odnosi pred koncepti in strategijami

Metode s področja znanstveno utemeljene pozitivne psihologije spajamo z izkustvenim pristopom, ki deluje od znotraj navzven in obsega širjenje zavesti, izboljšanje dobrega počutja in krepitev povezanosti. Naše poslanstvo je poskrbeti za vašo poslovno rast tudi v postkoronski dobi, in sicer s pomočjo dragocenega vira: sodelavcev, ki se zavedajo svojih prednosti in kako jih premišljeno izkoristiti za skupno dobro.

S tem se zagotovi večja učinkovitost in zavzetost zaposlenih, zvestoba organizaciji in premišljena uporaba različnosti znotraj timov, ki se napajajo iz raznolikosti in vključevanja, ter krepi čustvena navezanost na osnovno poslanstvo vaše znamke in korporativne kulture.

Neizpodbitno je namreč, da so ljudje najbolj motivirani in uspešni, ko se zavedajo, da so obravnavani kot ljudje in ne zgolj kot številke ali roboti, in ko se lahko poistovetijo z vrednotami in poslanstvom znamke, ki jo predstavljajo.